Temple Services        

                                                                                                           

 Car Pooja --$35

 Aksharabhyasam-- $51

 Annaprasanam-- $51

 Hiranya shraddham --$51

 Sankalpa shraddham --$108

 Gruhapravesam --$150

 Satyanarayana  pooja at home --$150

                         

 Abhishekam Sponsorship

 

Sravana  for Sri Srinivasar --$101.00

Uthira Phalguni on Friday for Sri Mahalakshmi-- $101.00 

Poorvaphalguni for Sri Andal --$101.00  

Chithirai for Sri  Sudharsanar-- $101.00 

Rohini for Sri Krishna --$101.00 

Moolam for Sri Anjaneyar-- $101.00  

SAM_2241
SAM_2235
SAM_2240
Prahald vardan
v
nammazhwar.jpg
ramanujar
Vedanat Desika
SAM_2241
SAM_2235
SAM_2240
Prahald vardan
v
nammazhwar.jpg
ramanujar
Vedanat Desika

Monday - Thursday : 9:00 AM   - 5 PM

Friday 9.00 AM- Noon, 6.00 PM- 7:30PM

Saturday,Sunday : 9:00 AM   - 5:00 PM 

Temple Timings

Sri Lakshmi Narasimha Temple

3705 S.Swartz Rd,New Berlin,WI 53146

Email : narasimhatemplewi@gmail.com

Phone : Contact Krish or Jayashree Narayanan @ 262 744 7222

Contact Us

  • Google+ Social Icon
  • Facebook Social Icon