top of page

Temple Services        

                                                                                                           

 Car Pooja --$35

 Aksharabhyasam-- $51

 Annaprasanam-- $51

 Hiranya shraddham --$51

 Sankalpa shraddham --$108

 Gruhapravesam --$150

 Satyanarayana  pooja at home --$150

                         

 Abhishekam Sponsorship

 

Sravana  for Sri Srinivasar --$101.00

Uthira Phalguni on Friday for Sri Mahalakshmi-- $101.00 

Poorvaphalguni for Sri Andal --$101.00  

Chithirai for Sri  Sudharsanar-- $101.00 

Rohini for Sri Krishna --$101.00 

Moolam for Sri Anjaneyar-- $101.00  

bottom of page